Studie- en Huiswerkbegeleiding

 

Intake:

Aan de hand van een intakegesprek wordt gekeken welke begeleiding het beste bij de leerling past. Wij willen eerst weten waarom de leerling niet goed presteert op school en wat het specifieke probleem is.

Leerproblemen kunnen ontstaan door:
- ontbrekende kennis
- geen motivatie
- structuur of discipline missen
- faalangst
- problemen met plannen van huiswerk
- slecht agendabeheer
- concentratieproblemen
- dyslexie
- dyscalculie
- ADHD
- PDD-NOS
- enz.

Na de intake stellen wij het leerprobleem vast en koppelen daaraan een pedagogisch – didactisch verantwoord persoonlijk plan van aanpak. Onze intensieve begeleiding zorgt ervoor, dat het zelfvertrouwen en de studievaardigheden van onze leerlingen verbeteren.
Het uiteindelijke doel is, dat de leerling effectief en zelfstandig leert werken en een correcte studiehouding heeft ontwikkeld.
Wij werken met een ervaren docent en zorgen ervoor dat de leerling optimaal gemotiveerd aan de slag gaat.
Er is regelmatig contact met de ouders van elke leerling. De ouders worden op de hoogte gehouden van de vorderingen en aandachtspunten in de leerontwikkeling van hun kind. Als onze leerlingen eenmaal meer richting en structuur hebben ervaren in het maken van huiswerk, heeft dat direct een positieve weerslag op de persoonlijke rust van de leerling en de directe leefomgeving.