Toetsenbordvaardigheid

Artikelindex

De cursus:

-  Algemeen

-   Lesmateriaal

-   Huiswerk

-   Ziek/Afwezig

-   Eindtoets

-   Cursus Onlinetypeworldlogo


Algemeen:

Algemene verordening gegevensbescherming - AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming - AVG - Dit houdt in dat wij, zonder uw toestemming, geen privacygevoelige gegevens gebruiken en/of door mogen geven aan derden. De door u verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden doorgegeven aan diegene die m.b.t. het uitvoeren van zijn/haar werk deze daarvoor nodig heeft. De persoonsgegevens van uw zoon/dochter zijn bij ons gewaarborgd. Ze worden opgeslagen in onze digitale- en papieren administratie en worden tot een jaar na afloop van de cursus bewaard. De uitslag van de eindtoets, incl. naam en geboortedatum van uw zoon/dochter worden 10 jaar bewaard i.v.m. het eventuele 'opnieuw' aanvragen van een (zoekgeraakt) diploma. De gegevens in onze administratie zullen uitsluitend worden aangewend m.b.t. de cursus. 

Na afloop van de klassikale cursus, tijdens de eindtoets, wordt een foto gemaakt van de groep. Deze wordt, uitsluitend met uw toestemming, geplaats op onze facebookpagina. Na les 5 krijgt u m.b.t. deze eindtoets een formulier welke u behoort in te vullen. Daarop kunt u wel/geen toestemming geven voor het plaatsen van een foto waarop uw zoon/dochter duidelijk herkenbaar is. Geeft u daarvoor geen toestemming dan zorgen wij ervoor dat uw kind onherkenbaar wordt gemaakt op genoemde foto. 

Toetsenbordvaardigheid: waarom??

Computers, laptops en/of chromebooks zijn niet meer weg te denken, op school en thuis. Het leren blind typen met 10 vingers wordt daardoor steeds belangrijker. Voor alles gebruik je tegenwoordig de computer. Op de basisschool gaan diverse lesprogramma’s uitsluitend online, bij het maken van werkstukken en/of de spreekbeurten. Kortom: een goede typevaardigheid is onmisbaar. 

Je zou misschien denken: waarom nog leren typen terwijl je al bijna dagelijks werkt op een toetsenbord.

Simpel: Wie met 10 vingers blind kan typen vindt zijn/haar weg veel beter op een toetsenbord, hoeft niet te zoeken naar de letters, heeft veel meer zelfvertrouwen, kan zich veel beter concentreren op het schoolwerk en het gaat veel sneller. Het volgen van een cursus Toetsenbordvaardigheid is een investering in de toekomst. Je hebt er je levenlang plezier van.

De voordelen van een klassikale cursus zijn: de kinderen stimuleren en motiveren elkaar

De klassikale cursus inhoudelijk:

Typevaardigheid:

 • Letters aanleren met 10-vingers-blind (volgorde aangepast aan online-oefenprogramma)
 • Hoofdletters – Cijfers – Leestekens
 • Leren typen vanaf tekst
 • Vaardigheid oefenen (min. 100 a.p.m.)

Basisvaardigheden Tekstverwerken:

 • Vet-Cursief-Onderstrepen
 • Diverse sneltoetsen
 • Tekst uitlijnen
 • Opsommingstekens
 • Tekst met kleur markeren
 • Kop- en voetteksten
 • Kolommen maken m.b.v. tab-instelling
 • Toepassen basishandelingen Tekstverwerken bij:
  • maken werkstuk
  • opstellen eenvoudige brief

 10-vingerblind-methode: Online oefenen met Typetuin


Eindtoets

 • 1 Ster-diploma v.a. 100 a.p.m.
 • 2 Sterren-diploma v.a. 130 a.p.m.

1% fout van het totale aantal aanslagen is toegestaan 

Het lesmateriaal:

Klassikale cursus

Het lesmateriaal bestaat uit:

 • Lesboek
 • Jaarlicentie Typeworld
 • Toetsenkaart
 • Vorderingskaart
 • Spiekstopper (€ 7,00 excl. verzendkosten)

Het lesmateriaal (m.u.v. spiekstopper) is inbegrepen in de cursusprijs en wordt eenmalig gratis verstrekt. Bij vernieling of verlies kan tegen kostprijs (boek à € 7,50 en kaarten € 2,00 per stuk) nieuw materiaal worden verkregen. 

Het lesboek bevat, naast de lessen, informatie over het huiswerk en belangrijke uitleg omtrent de cursus. Veel van de uitleg tijdens de cursus is terug te vinden in het lesboek. 

Tekstverwerken

De uitleg van de tekstverwerkingshandelingen zijn gebaseerd op WORD 2013 De mogelijkheid bestaat dat u/jij thuis over een andere versie van WORD/Tekstverwerker beschikt. 

Toetsenkaart

De toetsenkaart heeft als doel te fungeren als geheugensteun voor de cursist wanneer hij/zij niet meer weet waar een bepaalde toets zich op het toetsenbord bevindt. De nieuw aangeleerde letters moeten thuis worden ingekleurd. Iedere vinger heeft een eigen kleur: Wijsvingers: blauw– Middelvingers: rood– Ringvingers – groen– Pinken – geel. Dezelfde kleuren worden ook gehanteerd in Typeworld.

Vorderingskaart

Op de vorderingenkaart worden in het kort de vorderingen van de cursist bijgehouden, eventueel aangevuld met op- en/of aanmerkingen. De bedoeling is dat de ouders deze kaart, v.a. les 2, iedere keer inzien en voorzien van een paraaf ten teken van gelezen.

Deze vorderingskaart is een belangrijk document. In heel uitzonderlijke gevallen kunnen de op- en aanmerkingen/beoordelingen op deze kaart zelfs (mede) van invloed zijn op de eindtoets.

Zijn de aantekeningen op de kaart voor u, als ouders/verzorgers van een minderjarige cursist, aanleiding tot het opnemen van contact met de docent, is dat altijd mogelijk. Het liefst rechtstreeks, bv. na afloop van een les. Wel graag vooraf een afspraak maken met de betreffende docent wanneer u verwacht dat dit gesprek langer duurt dan ong. 5 minuten. Het telefoonnummer van de docent(e) staat vermeld op de vorderingenkaart en voor in het lesboek. Wanneer u een vraag/opmerking heeft, geef dan uw kind eventueel een briefje mee. Wij kunnen daarop ook het antwoord schrijven. Liever geen vragen en/of opmerkingen schrijven op de vorderingenkaart.


Huiswerk:

Van de cursist wordt verwacht dat hij/zij, gedurende de cursus, thuis oefent in het online oefenprogramma Typeworld. (Klik hier voor een proefles van Typeworld) Daarnaast is het belangrijk dat er regelmatig wordt geoefend in WORD (of andere tekstverwerker). In het lesboek staan bij iedere les hiervoor oefeningen. Met deze oefeningen kunnen ook de aangeleerde tekstverwerkingshandelingen geoefenend worden. 

Huiswerkbelasting: Gemiddeld 150 min. per week (5 x 30 min.)

Typeworld bestaat uit 20 eilanden waarop de dorpen met de verschillende oefeningen staan. De meeste eilanden beginnen met een introductiefilmpje waarin ‘Juf Monique’ uitleg geef over de nieuwe letters en wat er verder verwacht wordt van de cursist. Duur van de cursus: 20 weken (1 eiland p/wk.) bij een gemiddelde huiswerkbelasting per week van ong. 5 x 30 min.

De dorpen hebben verschillende kleuren: Blauw: bevat verplichte oefeningen, incl. test; Oranje: bevat extra oefeningen op snelheid en in de vorm van games; Groen (eigen eiland): heeft twee mogelijkheden: Mijn oefeningenen Extra oefeningen. Onder ‘Mijn oefeningen’ staan opdrachten die de leerling zelf heeft samengesteld via de knop ‘maak nieuwe oefening’. Onder ‘Extra oefeningen’ staan opdrachten die het programma heeft klaargezet. In deze oefeningen zijn de tekens verwerkt waarmee de leerling moeite heeft. Zodra een leerling de Test heeft gehaald verdwijnen hier de Extra oefeningen.

Het gouden dorp is het bonusdorp. Het bonusdorp op een eiland komt pas vrij als een leerling een paar eilanden verder is. De leerling krijgt dan vanzelf een melding dat er een bonusdorp beschikbaar is. Als alle oefeningen in het bonusdorp zijn gehaald dan is het bonusgadget verdiend. Deze bonusdorpen hebben als doel de leerling te stimuleren nog eens terug te keren naar een eiland dat al eerder is afgerond. De oefenstof van dat eiland wordt dan herhaald. 

In het lesboek staat bij iedere les een schema met daarin de tijd die gemiddeld nodig is voor het maken van de oefeningen op de betreffende eilanden. Het is de bedoeling dat zowel de blauwe als de oranje dorpen worden gemaakt. (Typeworld geeft de blauwe dorpen aan als verplichte route en de oranje dorpen als extra oefeningen)

Extra Huiswerk

Valt een eerstvolgende les in een vakantie of op een landelijk erkende feest- of vrije dag, dan schuift deze les automatisch 1 of 2 weken op. Zie voor data het inschrijfformulier welke voorafgaande aan de cursus aan u is toegezonden. Er ontstaat daardoor een langere periode tussen de lessen. De mogelijkheid bestaat dat er in zo'n geval extra huiswerk wordt opgegeven.

Klik hier voor een proefles van Typeworld.

Leerling-volgsysteem

Typeworld beschikt over een uniek leerling-volg-systeem. De docent kan, online, het maken van het huiswerk in Typeworld en de vorderingen van de cursist volgen. Mochten de vorderingen voor ons aanleiding geven om contact hierover op te nemen dan doen wij dat in eerste instantie via het interne berichtensysteem van Typeworld, dit bericht gaat, indien nodig, CC via email naar de ouders/verzorgers van de betreffende cursist. Alleen in het uiterste geval nemen wij telefonisch contact op.

De docent kan het niveau van de moeilijkheidsgraad naar boven- en/of naar beneden bijstellen wanneer de vorderingen van de cursist daarvoor aanleiding geven.

Meenemen naar les

Wij verwachten van de cursist dat hij/zij iedere les het lesboek, de vorderingskaart en toetsenkaart en een balpen meeneemt naar de les. Iedere les bevat ook oefeningen in WORD. Deze oefeningen dienen te worden geprint en meegenomen naar de les. 

Vanaf les 5 krijgen de cursisten extra opdrachten in WORD: les 5: werkstukken en vaardigheidsoefeningen en les 6 brieven. In les 7 start de voorbereiding voor de eindtoets. Alle geleerde tekstverwerkingshandelingen worden samengevat in een opdracht. Van deze opdracht wordt er thuis wekelijks één gemaakt. De tekst voor deze opdrachten staan in het boek. De gemaakte opdrachten printen en meenemen naar de les. Extra oefenenmateriaal kan worden aangevraagd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 Ziek/Afwezig: 

Cursist

Wanneer een cursist tijdens de les niet aanwezig kan zijn door ziekte of andere (dringende) reden, behoort dit tijdig te worden doorgegeven aan de betreffende docent. Het is (meestal) niet mogelijk een gemiste les op een later tijdstip in te halen. Het huiswerk kan gemaakt worden via het schema van Typworld. In de eerstvolgende les proberen wij uw kind de gemiste lesstof zoveel mogelijk alsnog uit te leggen.

Docent

Door ziekte of afwezigheid van docent proberen wij, door vervanging, de les door te laten gaan. De mogelijkheid bestaat echter dat wij diezelfde dag niet over een vervangende docent kunnen beschikken. Wanneer de les niet doorgaat proberen wij zoveel mogelijk de betreffende kinderen/ouders te bereiken voorafgaande aan de les via telefoon of via school. Helaas kunnen wij niet voorkomen dat wij niet alle kinderen/ouders tijdig kunnen bereiken. Een vervallen les wordt altijd gecompenseerd op een later tijdstip.

Niet doorgaan van de les door onverwachte, niet te voorziene, omstandigheden

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de les niet door kan gaan: onverwacht slecht weer; stroomuitval en/of computerstoring op de locatie e.d. zijn zaken die wij niet in de hand hebben. Ook in dit geval zullen wij proberen de kinderen/ouders zoveel mogelijk hiervan op de hoogte te brengen via telefoon/school. Helaas kunnen wij, ook in dit geval, niet voorkomen dat wij niet alle kinderen/ouders tijdig kunnen bereiken. Een vervallen les wordt altijd gecompenseerd op een later tijdstip. 

Coronavirus en gevolgen daarvan...

Wanneer wij (opnieuw) worden geconfronteerd met het corona-virus en schoolsluitingen door overheidsmaatregelen kan dat gevolgen hebben voor het vervolg van de klassikale cursus. Wij schakelen dan over op een online-cursus en eindtoets. Gaan de scholen weer open maar er dan een streng protocol geldig is kan het zijn dat de klassikale niet weer wordt voortgezet. 

Wanneer de cursus incl. eindtoets, vanwege bijzondere omstandigheden, online moet worden afgesloten behoudt het diploma dezelfde waarde als wanneer deze klassikaal zou worden afgesloten. Het onderdeel tekstverwerken, niet van invloed op wel/niet behalen van diploma, vervalt. Vanwege deze bijzondere omstandigheden kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.

Lesdata en tijden

De lesdata en tijden staan vermeld op het inschrijfformulier wat u voorafgaande aan de cursus van ons hebt ontvangen. Daarvan wordt, uitgezonderd onverwachte wijzigingen, niet van afgeweken. Wij willen graag op tijd beginnen met de les. Zorg ervoor dat uw kind op tijd is, het liefst tenminste 5 min. voor aanvang van de cursus.

Einde lestijd

De les duurt per keer ong. 75 min. Wanneer u uw kind na afloop ophaalt, wilt u er dan voor zorgen dat u op tijd bent? Wij zijn meestal nog ongeveer 10 à 15 min. na afloop op de leslocatie, daarna willen wij ook graag, met een gerust hart, naar huis gaan. Dat doen wij niet als wij weten dat nog een van onze cursisten niet is afgehaald.

Eerder uit de les

Wanneer uw kind, om wat voor reden dan ook, de les eerder moet verlaten, willen wij hiervan graag door de ouders op de hoogte worden gesteld. Geef dit, wanneer het mogelijk is, vooraf door aan de docent van uw kind. De gemiste tijd kan niet worden ingehaald. 

Eindtoets klassikale cursus:

De eindtoets

De cursus wordt (max. binnen ongeveer 4 weken na de laatste les) afgesloten met een eindtoets. Daarbij is behalve de docent tenminste één afgevaardigde van Opleidingscentrum Nieuwleusen/Instituut NOORD aanwezig. (Bij grotere groepen twee) Zij zullen samen erop toezien dat de cursist zijn/haar eindtoets op de juiste manier aflegt volgens het aangeleerde 10-vingerblindsysteem.

De klassikale eindtoets bestaat uit twee onderdelen:
- twee vaardigheidstoetsen, waarbij wordt gekeken naar het aantal aanslagen per minuut (a.p.m.) en de daarin gemaakte fouten

- de tekstverwerkingsopdracht; een opdracht waarin de aangeleerde basisvaardigheden v.h. tekstverwerken moeten worden toegepast.

Minimale eisen Diploma 1 ster* of 2 sterren**

Vaardigheidstoets:

1 ster*: minimaal 100 aanslagen per minuut

2 sterren**: minimaal 130 aanslagen per minuut (a.p.m.)

Nauwkeurigheid: 1% fout van het totale aantal aanslagen is toegestaan. Laagst mogelijke beoordelingsnorm = cijfer 5. De beoordeling van de (beste) vaardigheidstoets is doorslaggevend m.b.t. wel/geen diploma.

Tekstverwerkingsopdracht: deze wordt beoordeeld op het toepassen van de aangeleerde basisvaardigheden in combinatie met de gemaakte typefouten. Beoordeling: onvoldoende – voldoende – goed – uitstekend.

Beoordelen eindtoets en uitslag
De gemaakte opdrachten worden direct nagekeken en beoordeeld. De uitslag wordt direct na afloop bekend gemaakt.

Niet voldoen aan de gestelde minimum eisen:
Wanneer blijkt dat het resultaat van het afgelegde eindtoets niet overeenkomt met de gestelde minimumeisen voor het diploma, kan de cursist (bij een minderjarige in samenspraak met de ouders) kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Eenmalig gratis herkansing, nog hetzelfde seizoen. Mocht ook dan niet aan de gestelde minimumeisen worden voldaan, krijgt hij/zij een bewijs van deelname uitgereikt.
 • De cursist kiest direct voor een bewijs van deelname1. Hiermee vervalt het recht op herkansing.

1Op aanvraag van ouders/verzorgers kan Opleidingscentrum Nieuwleusen/Instituut NOORD besluiten een bewijs van deelname uit te reiken na de laatste les mits cursist ten minste 90% van de lessen heeft bijgewoond. Hiermee vervalt het recht op een (her)examen op een later tijdstip.

De cursusprijs is gebasseerd op de klassikale cursus, incl. de eindtoets. Wanneer niet wordt deelgenomen aan de eindtoets volgt geen restitutie van (een deel) van het lesgeld.

Cursus Toetsenbordvaardigheid Online

typeworld

Onze cursus Toetsenbordvaardigheid (excl. tekstverwerken) kan ook uitsluitend online worden gevolgd. De cursist ontvangt, na betaling van de gehele cursusprijs, een jaarlicentie van het programma Typeword en een wachtwoord om in te loggen. Klik hier voor een proefles.

Korte uitleg Onlinecursus

De cursisten oefenen thuis zelfstandig in het programma Typeworld. Dit programma bestaat uit 20 eilanden waarop de dorpen met de verschillende oefeningen staan. De meeste eilanden beginnen met een introductiefilmpje waarin ‘Juf Monique’ uitleg geef over de nieuwe letters en wat er verder verwacht wordt van de cursist. Duur van de cursus: 20 weken (1 eiland p/wk.) bij een gemiddelde huiswerkbelasting per week van ong. 5 x 30 min.

De dorpen hebben verschillende kleuren: Blauw: bevat verplichte oefeningen, incl. test; Oranje: bevat extra oefeningen op snelheid en in de vorm van games; Groen(eigen eiland): heeft twee mogelijkheden: Mijn oefeningenen Extra oefeningen. Onder ‘Mijn oefeningen’staan opdrachten die de leerling zelf heeft samengesteld via de knop ‘maak nieuwe oefening’. Onder ‘Extra oefeningen’staan opdrachten die het programma heeft klaargezet. In deze oefeningen zijn de tekens verwerkt waarmee de leerling moeite heeft. Zodra een leerling de Test heeft gehaald verdwijnen hier de Extra oefeningen.

Het gouden dorp is het bonusdorp. Het bonusdorp op een eiland komt pas vrij als een leerling een paar eilanden verder is. De leerling krijgt dan vanzelf een melding dat er een bonusdorp beschikbaar is. Als alle oefeningen in het bonusdorp zijn gehaald dan is het bonusgadget verdiend. Deze bonusdorpen hebben als doel de leerling te stimuleren nog eens terug te keren naar een eiland dat al eerder is afgerond. De oefenstof van dat eiland wordt dan herhaald. 

Met het leerlingvolgsysteem kunnen wij de cursist nauwgezet volgen. Wij kunnen zien welke oefeningen er zijn gemaakt en/of deze voldoende zijn afgesloten, de snelheid komt in beeld maar vooral ook kunnen wij zien welke fouten de cursist maakt. Tevens kunnen wij zien wanneer en hoe lang een cursist heeft geoefend in Typeworld. Maandelijks krijgen de ouders automatisch vanuit Typeworld, via email, een overzicht van de vorderingen en resultaten. Via het berichtensysteem binnen Typeworld kunnen wij communiceren met de cursist. Deze communicatie gaat, wanneer wij dat nodig achten, CC via email naar de ouders. 

Online-eindtoets - Typeworld kan, op verzoek van cursist, worden afgesloten met een online-eindtoets. Deze kan worden aangevraagd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Cursist ontvangt een bewijs van deelname aan de onlinecursus met daarop vermeld het resultaat van de eindtoets.

Online+

Online+ is een uitgebreidere versie van de 'gewone' onlinecursus. Deze cursus start op vooraf vastgestelde datum en wordt gevolgd volgens een, door ons opgesteld, strak schema van 10 of 20 weken, excl. vakanties. Per week of twee-wekelijks (afhankelijk van het gekozen traject) hebben wij contact met cursist/ouders via leerling-volgsysteem in Typeworld en CC ouders via email over de vorderingen.