Toetsenbordvaardigheid - Dyslexie - ADHD - PDD-NOS e.d.

Artikelindex

 

Dyslexie – ADHD – PDD-NOS – Faalangst

Is er sprake van Dyslexie, ADHD, PDD-NOS of een ander probleem welke nadelig kunnen zijn voor het volgen van de cursus behoren wij, voorafgaande aan de cursus op de hoogte te worden gebracht. Dit kunt u eventueel al aangeven op het inschrijfformulier.

Wanneer u van bovengenoemde aandoeningen/problemen een officiële verklaring heeft, ontvangen wij, voorafgaande aan de eindtoets, hiervan graag een kopie. 

Wij zullen deze kinderen zo goed mogelijk begeleiden tijdens de cursus. Indien nodig met wat extra aandacht en/of een, op het kind, aangepaste aanpak. Uiteraard zijn wij geen specialisten op dat gebied. We hebben wel veel ‘praktijkervaring’. Onze doelstelling is, samen met u als ouders, het hoogst haalbare te bereiken met u kind.

Bij de klassikale eindtoets zullen wij, indien nodig, rekening houden met de hierboven beschreven problemen d.m.v. een aangepaste beoordeling. Er is eventueel oefenmateriaal beschikbaar in een groter lettertype.

Faalangst heeft niets te maken met intelligentie en/of het wel of niet kunnen van iets. Faalangst kan heel erg van invloed zijn op de vorderingen en het uiteindelijke resultaat van de cursus. Merkt u bij uw kind dat dit speelt, laat dat ons ook weten. Ook hierin zijn wij uiteraard geen specialisten maar ‘ervaringsdeskundigen’. Samen met u, als ouders gaan wij proberen om hiervoor een oplossing te vinden m.b.t. de cursus. 

Typeworld en Dyslexie

In het programma kan de leerling zelf een lettertype kiezen dat voor hem prettig is (via Gegevens wijzigen). Er is bewust gekozen voor lettertypes die voor dyslectici duidelijk zijn. Het scherm met de oefening kan vergroot worden weergegeven.

Bij de letters en letteroefeningen kunnen de letters uitgesproken worden. De spraak is niet direct nodig voor het automatiseren maar wel gunstig voor kinderen met dyslexie omdat ze naast het beeld ook de klank van het teken horen. Dit is een mogelijkheid die per dorp aan of uit gezet kan worden door de leerling zelf.