Privacywet

 

Nieuw privacywet

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming - AVG - Dit houdt in dat wij, zonder uw toestemming, geen privacygevoelige gegevens gebruiken en/of mogen doorgeven aan derden.

De door u, aan ons, verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt t.b.v. de cursus en doorgegeven aan diegene die deze, m.b.t. het uitvoeren van zijn/haar werk, nodig heeft. 

De persoonsgegevens van uw zoon/dochter zijn bij ons gewaarborgd. Deze worden opgeslagen in onze digitale- en papieren administratie en tot een jaar na afloop van de cursus worden bewaard. 

De uitslag van de eindtoets, incl. naam en geboortedatum van uw zoon/dochter worden 10 jaar bewaard i.v.m. het eventuele 'opnieuw' aanvragen van een (zoekgeraakt) diploma.  

Na afloop van de klassikale cursus, tijdens de eindtoets, wordt een foto gemaakt van de groep. Deze wordt, uitsluitend met uw toestemming, geplaats op onze facebookpagina. Na les 5 krijgt u m.b.t. deze eindtoets een formulier welke u behoort in te vullen. Daarop kunt u wel/geen toestemming geven voor het plaatsen van een foto waarop uw zoon/dochter duidelijk herkenbaar is. Geeft u daarvoor geen toestemming dan zorgen wij ervoor dat uw kind onherkenbaar wordt gemaakt op genoemde foto.

Typeworld en privacy