Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs

 

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
crkbo instelling rgb

Opleidingscentrum Nieuwleusen-Instituut ‘NOORD’ is officieel ingeschreven in het Centraal register Kort beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in dit register betekent dat Instituut ‘NOORD’ voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort beroepsonderwijs.


Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON, de brancheorganisatie voor training en opleiding, en de VOI, de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica. Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese richtlijn. De gehele tekst is te lezen op de website van CRKBO  www.crkbo.nl