Voorwaarden

 

Voorwaarden/bepalingen cursus Toetsenbordvaardigheid

Annulering van deelname aan cursus tot 1 week voor aanvang cursus

De (ouders/verzorgers van de) cursist heeft (hebben) het recht binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst tot uiterlijk één week voorafgaande aan de start van de cursus, deze te annuleren. Alle, reeds in het bezit van de cursist zijnde cursusmaterialen dienen (onbeschadigd) binnen tien dagen, voldoende gefrankeerd, terug te worden gestuurd naar Opleidingscentrum Nieuwleusen/Instituut NOORD (adresgegevens zie Contactgegevens). Beschadigde cursusmaterialen worden alsnog in rekening gebracht.

Annulering van deelname aan cursus vanaf één week voor aanvang cursus

Bij annulering vanaf één week voorafgaande aan de start van de cursus blijft het inschrijfgeld á € 20,- verschuldigd. Alle, reeds in het bezit van de cursist zijnde cursusmaterialen dienen (onbeschadigd) binnen tien dagen, voldoende gefrankeerd, terug te worden gestuurd naar Opleidingscentrum Nieuwleusen/ Instituut NOORD (adresgegevens zie Contactgegevens). Beschadigde cursusmaterialen worden alsnog in rekening gebracht.

Bij annulering na aanvang van de cursus blijft altijd het volledige cursusgeld (incl. inschrijfgeld) verschuldigd. Bij vooruitbetaling volgt er géén restitutieLicentie Typeworld wordt geblokkeerd.

Invorderingskosten
Bij het in gebreke blijven van betaling komen alle kosten van invordering van achterstallig lesgeld ten last van de cursist*, nadat hij/zij door Opleidingscentrum Nieuwleusen/Instituut Noord daarvan tenminste één keer eerder van in kennis is gesteld.

(* bij minderjarigen de ouders/verzorgers).

Eerste herinnering: telefonisch/per email (geen aanmaningskosten)

Tweede herinnering per post: € 10,00 aanmaningskosten. Licentie Typeworld wordt geblokkeerd.

Derde en tevens laatste herinnering: € 20,00 aanmaningskosten + portokosten aangetekend schrijven. Indien u ook na de laatste herinnering niet aan uw betalingsverplichting voldoet, geven wij de invordering van het lesgeld uit handen aan een incassobureau. De kosten daarvan zijn voor uw rekening.

Onderbreking/beëindiging bij ernstige ziekte, overlijden of invaliditeit
Bij een ernstige ziekte, overlijden of tijdens de cursus ingetreden (blijvende) invaliditeit van de cursist eindigt de overeenkomst. Restitutie van het cursusgeld, voor de nog resterende lessen, volgt met aftrek van € 10,00 administratiekosten.

Aanvraag hiertoe dient altijd schriftelijk te worden verzonden aan Opleidingscentrum Nieuwleusen/Instituut NOORD, Nieuwleusen (adresgegevens zie Contactgegevens).

Tijdelijke onderbreking

Bij kortstondige lichamelijke gebreken (gebroken ledematen o.i.d.) of een wat langdurige ziekte, waardoor het volgen van de cursus binnen afzienbare tijd beslist niet mogelijk is, kan de cursus tijdelijk worden onderbroken. Tijdens een onderbreking dienen de financiële verplichtingen normaal doorgang te vinden. Wij zullen in geval van deze tijdelijke onderbreking samen met u zoeken naar een redelijk alternatief voor het vervolg van de cursus.